Yakın Tarihimizi Sahih Biliyor Muyuz?

SahihTarih.com

English

Ziyaretci Defteri

  Masdar: Hayat ve Hatıratım-3
Müellif: Dr. Rıza Nur, 1992

- sahife 487-488

150'LİKLER MESELESİ

29 Kanunu sani:

Gazetelere göre Yunanlılar Yunanistan'daki yüzellilikleri memleketlerinden çıkarıyorlarmış. Bunlar orada Mustafa Kemal aleyhine neşriyat yapıyorlardı. Anlaşıldı: Yunan'la itilaf ve Lozan'da kazandıklarımı Yunanlılara hep vermeleri demek bunun içinmiş. Bunlar devlet ve millet menfaatini şahısları menfaatine feda ediyorlar.

FECİ BİR HABER

30 Kanunu sani:

Feci bir haber. Cenevre'de Yunan mümessili Politis ile Türkiye sefiri Cemal Hüsnü, Lozan muahedenamesindeki Yunan meselelerine dair olan kontrol şerhlerinin ilgasını taleb etmişler ve: "Bu iki devlet öyle dost oldu ki, itimatsızlık zail oldu" demişler. Eyvah! Bu ne hamakat (ahmaklık)! Yazık! Ben niye Lozan'da tepindim ve bunları almağa muvaffak oldum. Emeğime, çektiğime, ömrüme yazık. Yunanlılara onlardan aldığım her şeyi verdiler. Hala da veriyorlar, boyuna da verecekler demek. Venizelos İsmet'i ve bizim hükümeti dolaba koymuş görünüyor. İyi bir diplomat olduğunu bu sefer de göstermiştir. İsmet de ahmaklığını gene ispat etmiştir. Bununla Lozan sulhunun onun eseri olmadığını da ala isbat ediyor.

Venizelos demek İsmet'in burnuna kancayı takmış, götürüp duruyor. Bakalım nerelere kadar götürecek.
 

 

 


İngiliz Kuklası Yahudi Diktatör Mustafa Kemal..

 

Son Eklenenler:

  Yunan'ın Yapamadığını Yahudi Diktatör Mustafa Kemal ve TC'yi Tesis Eden Çetesi Yaptı (Şapka İçin Asılanlar)
  Mehtap Seyri Gibi İdamlık Seyri
  Diktatör Mustafa Kemal Suçsuz İnsanları Astırdı
  Kazım Karabekir Paşa İdam Edilmekten Nasıl Kurtuldu
  Yahudi Mustafa Kemal ve Çetesi Muhalefeti Nasıl Bertaraf Etdi?
  Lozan'da Alınanları Kim, Nasıl Verdi? İsmet Paşa'nın Büyük İhaneti
  Asıl Hain Diktatör Mustafa Kemal'in Kendisi idi
  Mustafa Kemal'in Kim Olduğuna Dair Küçük Bir Hakikat
  İşte İhanetin Resmî Vesîkası: Yahudi Mustafa Kemal'in Gayesi Osmanlı Hilafet Devleti'ni Yıkmak İdi
  Lozan Zafer Değil Hezimetdir


İktibaslar:

  Asıl hain Diktatör Mustafa Kemal'in kendisiydi
  İşte İhanetin Resmî Vesîkası: Yahudi Mustafa Kemal'in Gayesi Osmanlı Hilafet Devleti'ni Yıkmak İdi
  Sultan Vahdeddin'den Mustafa Kemal'e destek yok sövgü var


Diğer Site Muhtevası:

 


İngilizce Tavsiye Linkler:

  www.atajew.com
 secretjews.wordpress.com
 antikemalist.blogspot.com
  www.ummah.com/sultan
  www.jewwatch.com
  www.donmeh-west.com
  www.sultan.org
  www.judicial-inc.biz


Türkce Tavsiye Linkler:

  Takiyyeciler Sitesi
  Genelkurmay.wordpress.com
  www.hakikatler.com
  www.islamdevleti.org
  www.Hilafet.com
  Türkiye Yakın Tarihi: Dönmeler (Sabataycılar), Mustafa Kemal, Devrimler
  Kemalizmin Karın Ağrısı
  Akademi e-Dergisi
  www.islah.de
  Mim-web.blogspot.com
  www.seriat.net


Hiçbir hakkı saklı değildir, istediğiniz gibi iktibas yapabilirsiniz. Kaynak belirtir iseniz memnun oluruz.